Ik ben een nieuwe
leerling en wil mij
aanmelden
AANMELDEN!

Leerlingraad

De leerlingenraad bestaat uit ten minste 10 tot maximaal 22 leerlingen, afkomstig van verschillende leerjaren en niveaus. Deze raad behartigt de belangen van de leerlingen en ontwikkelt daartoe tal van activiteiten. De leerlingenraad voert regelmatig overleg met de schoolleiding. Een afvaardiging van de leerlingen zit in de medezeggenschapsraad, waar zij samen met docenten, ouders en directie overleggen over het schoolbeleid. Daarnaast kent de leerlingenraad commissies die diverse activiteiten organiseren, zoals een feestcommissie.

Verder vindt er minimaal viermaal per jaar in elk leerjaar een jaargroepoverleg plaats, waarin de leerlingenraad en de betreffende afdelingsleider met een vertegenwoordiging van de leerlingen van dat leerjaar de lopende zaken bespreekt.

E-mail: leerlingenraad@olympuscollege.nl


Leerlingstatuut Download PDF


Wat wij leren en hoe wij leren

Leerlingen aan het woord