Ik ben een nieuwe
leerling en wil mij
aanmelden
AANMELDEN!

Octoplus Masterclass groep 8

Merkt u dat uw kind een of meerdere extra uitdaging(en) aankan of geeft de leerkracht van uw zoon/dochter dat aan? Dan is een vwo+ masterclass mogelijk iets voor uw kind.

Het Olympus College, het Lorentz Lyceum en het Stedelijk Gymnasium Arnhem bieden komend schooljaar opnieuw een OCTOPLUS-masterclass aan voor vwo+ leerlingen uit groep 8. Dit programma zal worden aangeboden tussen september en december 2018.

Het doel is om leerlingen uit groep 8, met een duidelijk vwo+ niveau, verdiepings- en verbredingsstof aan te bieden. Het kennismaken met deze scholen van het voortgezet onderwijs in Arnhem is een prettige bijkomstigheid.

We verwachten van de leerlingen dat zij gemotiveerd zijn om lessen te volgen die aansluiten bij hun interesse en vaardigheden. Helaas kunnen we leerlingen die duidelijk extra ondersteuning nodig hebben in hun onderwijsleerproces niet plaatsen.

Het totale Octoplus programma duurt dit jaar 12 weken. Alle leerlingen volgen gedurende twee keer zes weken een lessencyclus op twee van de drie scholen. De aangeboden stofinhoud zal verschillend zijn per school, zal geen overlap hebben en zal uitdagend zijn.  De masterclass wordt op donderdagmiddag aangeboden en de scholen zullen zich in hun aanbod profileren.

Aanmelding

De selectie van de leerlingen wordt gedaan door de groepsleerkracht van de basisschool. We horen graag van de basisschool of de school meedoet en welke leerlingen opgegeven worden. Het is niet mogelijk om slechts een module te volgen.

De aanmelding voor het schooljaar 2018-2019 moet uiterlijk 22 juni 2018 binnen zijn. De basisscholen zijn er voor verantwoordelijk dat het aanmeldingsformulier op tijd binnen is. Aanmelden kan door het invullen van het aanmeldingsformulier.

De Masterclass kent de volgende voorwaarden voor toelating:

 1. De leerling functioneert op vwo+ niveau en heeft een voorlopig advies vwo.
 2. De basisschool geeft de leerling toestemming de masterclass te volgen.
 3. Er is plaats voor maximaal 180 leerlingen. Mogelijke selectie vindt plaats op basis van informatie groep-7 leerkracht.
 4. Om iedere school een kans te geven voor inschrijving, geldt in principe een maximale inschrijving van vijf leerlingen per school. Na overleg kunnen extra leerlingen worden toegelaten.
 5. Voor leerlingen die in de basisschool extra ondersteuning krijgen om het onderwijs te kunnen volgen is Octoplus niet geschikt.

Profiel leerling OCTOPLUS-masterclass

Het onderstaand profiel kan helpen om te beslissen of aanmelding voor de masterclass een goede keuze is. De leerling van de masterclass:

 • is leergierig en breed geïnteresseerd, is in staat verbanden te leggen en durft kritische vragen te stellen;
 • heeft geen problemen met het reguliere lesaanbod, kan wekelijks gemakkelijk een lesmiddag missen;
 • is een duidelijke vwo+ leerling;
 • heeft op de basisschool al behoefte aan meer dan de normale leerstof;
 • is bereid om zich voor een complete cursus aan een masterclass te verbinden.
 • staat zelf achter de keuze voor de masterclass.

Entry-point

De feitelijke start van de OCTOPLUS-masterclass is op donderdagmiddag 20 september 2018. Ouders, leerlingen en leerkrachten groep 8 worden voor deze eerste bijeenkomst uitgenodigd met hun kinderen/leerlingen voor een algemene voorlichting. Deze eerste bijeenkomst bestaat uit twee gedeeltes. Het eerste gedeelte is gezamenlijk, in het tweede gedeelte gaan de leerlingen met een van de docenten naar hun klas en start de masterclass. Ouders krijgen nog wat aanvullende informatie betreffende Octoplus en de school. Ook heeft u de mogelijk om afspraken te maken over samen fietsen of meerijden.

Bij de start van iedere periode bent u van harte uitgenodigd op de locatie waar uw zoon/dochter is ingedeeld voor de algemene voorlichting. Deze eerste bijeenkomst valt, evenals de andere datums, onder de lestijden van die locatie.

Financiën

Deelname aan de masterclass is niet gratis. Voor de gehele reeks middagen vragen wij een bijdrage van € 75,- aan de ouders. Te zijner tijd wordt hiervoor een factuur verstuurd.

Certificaat

Aan het einde van de masterclass krijgen alle leerlingen het OCTOPLUS-masterclass certificaat.

Verantwoordelijkheid

De overheid focust op excellentiebevordering in het onderwijs. De onderwijsinspecteur moedigt dergelijke initiatieven tot samenwerking van harte aan. De basisschool is en blijft verantwoordelijk voor de leerling, maar het is formeel geoorloofd een deel van het onderwijs uit te besteden aan het voortgezet onderwijs. Tijdens het verblijf van de leerlingen in de masterclasses en op weg van en naar huis vallen de leerlingen onder de standaardverzekering van de basisschool.

De lesdagen en lestijden

De lestijden en lesdagen

De lestijden zijn aangepast aan het rooster van de locatie en vallen tussen 13.00 en 15.30 uur.

Voor het Stedelijk Gymnasium Arnhem:             13.00 – 15.00 uur

Voor het Olympus College:                                   13.20 – 15.00 uur

Voor OPUS en Lorentz Lyceum:                           13.30 – 15.30 uur

De leerlingen zullen rouleren over twee van de drie scholen in twee periodes.

Data  Masterclasses 2018:

Periode 1:

 1. 20-09-18
 2. 27-09-18
 3. 04-10-18
 4. 11-10-18
 5. 25-10-18
 6. 01-11-18

Periode 2:

 1. 08-11-18
 2. 15-11-18
 3. 22-11-18
 4. 29-11-18
 5. 06-12-18
 6. 13-12-18*

*Op 13 december zullen ook de certificaten OCTOPLUS-masterclass worden uitgereikt.

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact op via de mail: octoplusmasterclass@gmail.com of octoplus@quadraam.nl.

Daphne van de Koppel (Lorentz Lyceum)

Rob Thuis (Stedelijk Gymnasium Arnhem)

Ronald Smidts (Olympus College)

Sandra Janssen (administratief medewerker Octoplus/Olympus College)

 

Wat wij leren en hoe wij leren

Leerlingen aan het woord