Ik ben een nieuwe
leerling en wil mij
aanmelden
AANMELDEN!

Boeken inleveren Brugjaar Jan Ligthart

Datum agendapunt: maandag 18 juli 2022


Ouder(s)/verzorger(s) zijn schriftelijk geïnformeerd.

Meer events

Agendapunt:

5-09-2022: Start schooljaar 2022-2023

Volgende agendapunt:

Onze digitale loketten