Ik ben een nieuwe
leerling en wil mij
aanmelden
AANMELDEN!

Octoplus Masterclass groep 8

Merkt u dat uw kind een of meerdere extra uitdaging(en) aankan of geeft de leerkracht van uw zoon/dochter dat aan? Dan is een vwo+ masterclass mogelijk iets voor uw kind.

In verband met de Corona-crisis bieden het Olympus College, het Lorentz Lyceum en het Stedelijk Gymnasium Arnhem momenteel geen masterclass voor vwo+ leerlingen aan genaamd OCTOPLUS-masterclass.

De OCTOPLUS-masterclass is bedoeld voor leerlingen uit groep 7/8 met een vwo+ niveau, die gemotiveerd zijn om lessen te volgen die aansluiten bij hun interesse en vaardigheden. Begin september 2021 start deze Masterclass en deze loopt door in het voorjaar 2022.

De huidige planning is:
Ronde 1       sept/okt 2021
Ronde 2       okt/nov 2021
Ronde 3       dec 2021/jan 2022

Door samenwerking met het Stedelijk Gymnasium Arnhem, het Lorentz Lyceum en het Olympus College wordt deze masterclass aangeboden op deze drie locaties. Iedere school verzorgt voor zes weken vwo+ modules(lessenreeks). De leerling maakt kennis met alle drie scholen, na zes weken op de ene locatie lessen gevolgd te hebben, vervolgt hij/zij de masterclass op de volgende locatie.

De modules worden op de donderdagmiddag aangeboden.

Het doel is om leerlingen verdieping en verbreding aan te bieden waar zij behoefte aan hebben. Ze maken kennis met het vwo+ onderwijs waar onderzoekend, ontwerpend en filosoferend leren centraal staan.

Aanmelding

De selectie van de leerlingen wordt gedaan door de groepsleerkracht van de basisschool. We horen graag van de basisschool of de school meedoet en welke leerlingen opgegeven worden. Het is niet mogelijk om slechts een module te volgen.

De Masterclass kent drie voorwaarden voor toelating.

 1. De leerling functioneert op vwo+ niveau.
 2. De basisschool geeft de leerling toestemming de masterclass te volgen.
 3. Er is een beperkte beschikbaarheid (plaatsing op volgorde van aanmelding).

Profiel leerling OCTOPLUS-masterclass

Het onderstaand profiel kan helpen om te beslissen of aanmelding voor de masterclass een goede keuze is. De leerling van de masterclass:

 • is leergierig en breed geïnteresseerd, is in staat verbanden te leggen en durft kritische vragen te stellen;
 • heeft geen problemen met het reguliere lesaanbod, kan wekelijks gemakkelijk een lesmiddag missen;
 • is een duidelijke vwo+ leerling;
 • heeft op de basisschool al behoefte aan meer dan de normale leerstof;
 • is bereid om zich voor een complete cursus aan een masterclass te verbinden.
 • staat zelf achter de keuze voor de masterclass.

Entry-point

De verwachte herstart van de OCTOPLUS-masterclass is in mei 2021. Ouders, leerlingen en leerkrachten groep 8 worden voor deze eerste bijeenkomst uitgenodigd met hun kinderen/leerlingen voor een algemene voorlichting. Van te voren ontvangen de ouders de indeling van hun kinderen, zodat bekend is op welke locatie zij worden verwacht. Ouders krijgen dan ook aanvullende informatie over Octoplus, de school zelf en is er een mogelijkheid van een korte rondleiding door de school.

Financiën

Deelname aan de masterclass is niet gratis. Voor de gehele reeks middagen vragen wij een bijdrage van € 100,- aan de ouders. Te zijner tijd wordt hiervoor een factuur verstuurd.

Certificaat

Aan het einde van de masterclass krijgen alle leerlingen het OCTOPLUS-masterclass certificaat.

Verantwoordelijkheid

De overheid focust op excellentiebevordering in het onderwijs. De onderwijsinspecteur moedigt dergelijke initiatieven tot samenwerking van harte aan. De basisschool is en blijft verantwoordelijk voor de leerling, maar het is formeel geoorloofd een deel van het onderwijs uit te besteden aan het voortgezet onderwijs. Tijdens het verblijf van de leerlingen in de masterclasses en op weg van en naar huis vallen de leerlingen onder de standaardverzekering van de basisschool.

De lesdagen en lestijden

De lestijden en lesdagen

De lestijden zijn aangepast aan het rooster van de locatie en vallen tussen 13.00 en 15.30 uur.

Voor het Stedelijk Gymnasium Arnhem:             13.00 – 15.00 uur

Voor het Olympus College:                                   13.20 – 15.00 uur

Voor OPUS en Lorentz Lyceum:                           13.30 – 15.30 uur

Ronde 1       sept/okt 2021
Ronde 2       okt/nov 2021
Ronde 3       dec 2021/jan 2022

Voor meer informatie of vragen kan er via de mail octoplus@quadraam.nl contact opgenomen worden met:

 • Marco Bosch (Olympus College)
 • Daphne van de Koppel (Lorentz Lyceum)
 • Rob Thuis (Stedelijk Gymnasium Arnhem)
 • Administratie Octoplus

Agendapunt:

17-05-2022: Speeddaten vwo 4 en 5

Onze digitale loketten