Ik ben een nieuwe
leerling en wil mij
aanmelden
AANMELDEN!

Octoplus Masterclass groep 8

Merkt u dat uw kind een of meerdere extra uitdaging(en) aankan of geeft de leerkracht van uw zoon/dochter dat aan? Dan is een vwo+ masterclass mogelijk iets voor uw kind.

Ook dit schooljaar bieden het Olympus College, het Lorentz Lyceum en het Stedelijk Gymnasium Arnhem de masterclass voor vwo+ leerlingen aan genaamd OCTOPLUS-masterclass.

De OCTOPLUS-masterclass is bedoeld voor leerlingen uit groep 8 met een vwo+ niveau, die gemotiveerd zijn om lessen te volgen die aansluiten bij hun interesse en vaardigheden. Eind september 2017 start deze Masterclass.

Door samenwerking met het Stedelijk Gymnasium Arnhem, het Lorentz Lyceum en het Olympus College wordt deze masterclass aangeboden op deze drie locaties. Iedere school verzorgt voor zes weken vwo+ modules(lessenreeks). De leerling maakt kennis met alle drie scholen, na zes weken op de ene locatie lessen gevolgd te hebben, vervolgt hij/zij de masterclass op de volgende locatie.

De modules worden tot begin maart 2018 op de donderdagmiddag aangeboden.

Het doel is om leerlingen verdieping en verbreding aan te bieden waar zij behoefte aan hebben. Ze maken kennis met het vwo+ onderwijs waar onderzoekend, ontwerpend en filosoferend leren centraal staan.

Een aantal vakdocenten van de scholen geeft deze leerlingen les. Voorafgaand aan de reeks lessen vindt er een informatiemoment, een Entry-point,  plaats op de drie locaties voor leerlingen en ouders.

Aanmelding

De selectie van de leerlingen wordt gedaan door de groepsleerkracht van de basisschool. We horen graag van de basisschool of de school meedoet en welke leerlingen opgegeven worden. Het is niet mogelijk om slechts een module te volgen.

De aanmelding voor het schooljaar 2017-2018 moet uiterlijk maandag 11 september 2017 binnen zijn. De basisscholen zijn er voor verantwoordelijk dat het aanmeldingsformulier op tijd binnen is.

De Masterclass kent drie voorwaarden voor toelating.

 1. De leerling functioneert op vwo+ niveau.
 2. De basisschool geeft de leerling toestemming de masterclass te volgen.
 3. Er is plaats voor 120 leerlingen (plaatsing op volgorde van aanmelding).

Profiel leerling OCTOPLUS-masterclass

Het onderstaand profiel kan helpen om te beslissen of aanmelding voor de masterclass een goede keuze is. De leerling van de masterclass:

 • is leergierig en breed geïnteresseerd, is in staat verbanden te leggen en durft kritische vragen te stellen;
 • heeft geen problemen met het reguliere lesaanbod, kan wekelijks gemakkelijk een lesmiddag missen;
 • is een duidelijke vwo+ leerling;
 • heeft op de basisschool al behoefte aan meer dan de normale leerstof;
 • is bereid om zich voor een complete cursus aan een masterclass te verbinden.
 • staat zelf achter de keuze voor de masterclass.

Entry-point

De feitelijke start van de OCTOPLUS-masterclass is op donderdagmiddag 28 september 2017. Ouders, leerlingen en leerkrachten groep 8 worden voor deze eerste bijeenkomst uitgenodigd met hun kinderen/leerlingen voor een algemene voorlichting. Van te voren ontvangen de ouders de indeling van hun kinderen, zodat bekend is op welke locatie zij worden verwacht. Deze eerste bijeenkomst duurt van 13.00 uur tot 15.30 uur. Het eerste gedeelte is gezamenlijk, in het tweede gedeelte gaan de leerlingen met een van de docenten naar hun klas en start de masterclass. Ouders krijgen dan aanvullende informatie over Octoplus, de school zelf en is er een mogelijkheid van een korte rondleiding door de school.

Financiën

Deelname aan de masterclass is niet gratis. Voor de gehele reeks middagen vragen wij een bijdrage van € 100,- aan de ouders. Te zijner tijd wordt hiervoor een factuur verstuurd.

Certificaat

Aan het einde van de masterclass krijgen alle leerlingen het OCTOPLUS-masterclass certificaat.

Verantwoordelijkheid

De overheid focust op excellentiebevordering in het onderwijs. De onderwijsinspecteur moedigt dergelijke initiatieven tot samenwerking van harte aan. De basisschool is en blijft verantwoordelijk voor de leerling, maar het is formeel geoorloofd een deel van het onderwijs uit te besteden aan het voortgezet onderwijs. Tijdens het verblijf van de leerlingen in de masterclasses en op weg van en naar huis vallen de leerlingen onder de standaardverzekering van de basisschool.

De lesdagen en lestijden

Data masterclass 2017-2018. De lestijden zijn aangepast aan het rooster van de locatie en vallen tussen 13.00 en 15.30 uur. Elke locatie zal zijn lestijden uitleggen tijdens het Entry-point.

 • 28-09-17 00 – ± 15.30 uur Entry-point + eerste lessen

Periode 1:

 1. 28-09-17
 2. 05-10-17
 3. 12-10-17
 4. 26-10-17
 5. 02-11-17
 6. 09-11-17

Periode 2:

 1. 16-11-17
 2. 23-11-17
 3. 30-11-17
 4. 07-12-17
 5. 14-12-17
 6. 11-01-18

Periode 3:

 1. 18-01-18
 2. 25-01-18
 3. 01-02-18
 4. 08-02-18
 5. 22-02-18
 6. 01-03-18 + uitreiken certificaten OCTOPLUS-masterclass

Klik hier voor het inschrijfformulier. Nadat dit formulier is ingevuld kunt u dit via de mail sturen naar octoplus@quadraam.nl.

Voor meer informatie of vragen kan er via de mail octoplus@quadraam.nl contact opgenomen worden met:

 • Bert Langkamp (vwo – Olympus College)
 • Erna Terpstra (afdeling OPUS – Lorentz Lyceum)
 • Rob Thuis (Stedelijk Gymnasium Arnhem)

 

 

Wat wij leren en hoe wij leren

Leerlingen aan het woord