Ik ben een nieuwe
leerling en wil mij
aanmelden
AANMELDEN!

Je kunt je bij onze school aanmelden voor vwo 5 als je een havo-diploma hebt gehaald. Als je aan het eind van het schooljaar verwacht je havo-diploma te halen, is je aanmelding voorlopig totdat je geslaagd bent.
Voor een goede aansluiting van de havo- op de vwo-profielen is het vereist dat je op havo examen hebt gedaan in een tweede moderne vreemde taal (naast Engels). Alleen dan kun je worden toegelaten tot het vwo. In voorkomende gevallen (bv. dyslexie) kun je bij de school een verzoek indienen voor dispensatie van deze eis. In samenspraak met de Inspectie voor het onderwijs wordt dan beoordeeld of dispensatie kan worden verleend.

Kom jij volgend schooljaar ook naar het Olympus of Brugjaar Jan Ligthart?

Lees hier meer over hoe je je kunt aanmelden

Agendapunt:

17-06-2024: Ontwikkeldag docenten (leerlingen lesvrij)

Onze digitale loketten