Ik ben een nieuwe
leerling en wil mij
aanmelden
AANMELDEN!

Veiligheid op school
Als school willen we leerlingen, ouders en onderwijspersoneel een plek bieden waar ze veilig zijn en waar ze zich veilig voelen. Dit is breder dan je alleen veilig voelen door te zorgen dat er geen geweld plaats vindt op of om een school. Het is voorkomen dat leerlingen in vervelende situaties terecht komen, zoals problemen met de politie, gebruik van alcohol/drugs of sociaal buitengesloten voelen. In een veilig schoolklimaat worden veiligheidsrisico’s geminimaliseerd en incidenten zoveel mogelijk voorkomen.

Veilig In en Om School (VIOS)
Net zoals alle voortgezet onderwijs scholen in Arnhem, neemt het Olympus College ook deel aan de aanpak Veilig In en Om School. Sinds januari 2021 is de gemeente Arnhem gestart met een brede aanpak tegen ondermijnende jeugdcriminaliteit. Bij dit programma zijn tal van organisaties betrokken waaronder politie, straatcoaches, jeugdjongerenwerkers en ondernemers. Scholen vervullen binnen deze aanpak ook een belangrijke rol.

Door de aanpak vanuit de scholen op te zetten, hebben we een stevige samenwerking met elkaar: leraren, ouders en met de organisaties om de school. Zodat we kennis en vaardigheden over veiligheidsthema’s onder schoolpersoneel/leerlingen vergroten en kunnen we onze we onze veiligheidsprotocollen aanpassen.

Samenwerkingsovereenkomst
In mei 2021 heeft o.a. het schoolbestuur van het Olympus College, samen met de gemeente Arnhem en politieteams Arnhem-Noord en Arnhem-Zuid, Burgermeester en Wethouders namens de uitvoerende organisaties en de stichting Arnhemse Straatcoaches de samenwerkingsovereenkomst schoolveiligheid ondertekend.

Deze samenwerkingsovereenkomst heeft als doel om op hoofdlijnen sluitende afspraken te maken ter bevordering van een veilig en sociaal leerklimaat op en rond scholen behorend tot het Arnhems voortgezet (speciaal) onderwijs.

Specifiek richten de afspraken zich op allerlei veiligheidsthema’s:

  • Het voorkomen en aanpakken van gebruik van en/of handel in verdovende middelen/alcoholische dranken;
  • Het voorkomen en aanpakken van overlast, vandalisme en crimineel gedrag;
  • Het vroegtijdig signaleren van onveilige/zorgwekkende situaties waarin leerlingen verkeren;
  • Hulp en perspectief bieden bij van bovengenoemde zorgwekkende

Contactpersoon
Vanuit het Olympus College is Anouk Derksen de contactpersoon over de aanpak VIOS.

Kom jij volgend schooljaar ook naar het Olympus of Brugjaar Jan Ligthart?

Lees hier meer over hoe je je kunt aanmelden

Agendapunt:

19-08-2024: Start eerste schoolweek 2024-2025 (zie info)

Onze digitale loketten