Ik ben een nieuwe
leerling en wil mij
aanmelden
AANMELDEN!

Vensters voor Verantwoording

 

Aan de hand van de gegevens in hoofdstuk 6.1 en 6.2 van de schoolgids is het ‘rendement’ van de school af te lezen. Van onze leerlingen verlaat slechts 1% onze school zonder diploma en stroomt 93 % van de onderbouw en 70% van de bovenbouw door naar een hoger leerjaar.

Met ingang van het schooljaar 1998/1999 maakt de onderwijsinspectie deze gegevens ook zichtbaar in een zogenaamde opbrengstenkaart, waarop een vergelijking gemaakt wordt met scholen in de regio. De opbrengstenkaarten van alle scholen in Nederland zijn te raadplegen via internet op www.onderwijsinspectie.nl.

Het opbrengstenoordeel van de inspectie VO 2012 geeft voor alle afdelingen een voldoende.

Daarnaast zijn veel kwaliteitsgegevens te vinden in “Vensters voor Verantwoording”. Met name zijn er gegevens te vinden op het gebied van resultaten, onderwijsbeleid, kwaliteit en bedrijfsvoering.

Bij opbrengstenoordeel VO 2013 scoort het Olympus College op mavo, havo en vwo allen voldoende, zelfs alle deelscores zijn voldoende.

Klik hier voor Vensters voor Verantwoording

Wat wij leren en hoe wij leren

Leerlingen aan het woord