Ik ben een nieuwe
leerling en wil mij
aanmelden
AANMELDEN!

Scholen op de kaart

Aan de hand van de gegevens in hoofdstuk 6.1 en 6.2 van de schoolgids is het ‘rendement’ van de school af te lezen. Van onze leerlingen verlaat slechts 1% onze school zonder diploma en stroomt 93 % van de onderbouw en 70% van de bovenbouw door naar een hoger leerjaar.

De onderwijsinspectie maakt deze gegevens ook zichtbaar in een zogenaamde opbrengstenkaart, waarop een vergelijking gemaakt wordt met scholen in de regio. De opbrengstenkaarten van alle scholen in Nederland zijn te raadplegen via internet op www.onderwijsinspectie.nl.

De kwaliteitsgegevens zijn te vinden in “Scholen op de kaart”. Met name zijn er gegevens te vinden op het gebied van resultaten, onderwijsbeleid, kwaliteit en bedrijfsvoering.

Bij opbrengstenoordeel VO 2019 scoort het Olympus College op mavo, havo en vwo allen voldoende.

Klik hier voor Scholen op de kaart

Kom jij volgend schooljaar ook naar het Olympus of Brugjaar Jan Ligthart?

Lees hier meer over hoe je je kunt aanmelden

Agendapunt:

17-06-2024: Ontwikkeldag docenten (leerlingen lesvrij)

Onze digitale loketten