Ik ben een nieuwe
leerling en wil mij
aanmelden
AANMELDEN!

De OMR is de oudergeleding van de medezeggenschapsraad en bestaat uit ouders van leerlingen.

De voornaamste taak van de medezeggenschapsraad is het kritisch volgen van het schoolbeleid en het geven van advies/instemming bij voorgenomen besluiten van de schoolleiding. De medezeggenschapsraad is een goed instrument gebleken om de betrokkenheid van personeel, ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen bij de school te vergroten. De samenstelling van deze raad is als volgt: acht personeelsleden, vier ouder(s)/verzorger(s) en vier leerlingen.

De oudergeleding van de medezeggenschapsraad is bereikbaar via: omr@olympuscollege.nl 

 

Kom jij volgend schooljaar ook naar het Olympus of Brugjaar Jan Ligthart?

Lees hier meer over hoe je je kunt aanmelden

Agendapunt:

17-06-2024: Ontwikkeldag docenten (leerlingen lesvrij)

Onze digitale loketten