Ik ben een nieuwe
leerling en wil mij
aanmelden
AANMELDEN!

Schoolgids

In de schoolgids staat veel praktische informatie over bijvoorbeeld: toelating, bevordering, e-mailadressen, lestijden, buitenactiviteiten, financiën en de ouderbijdrage. 

Schoolgids  

NB. De schoolgids 2021-2022 is gepubliceerd in afwachting van goedkeuring van de MR.

Jaarplanner

In de jaarplanner staan activiteiten voor alle leerjaren. Deze worden bij aanvang van het schooljaar ingepland en zijn onder voorbehoud van wijzigingen. 

Jaarplanner 2021-2022 

Wat wij leren en hoe wij leren

Leerlingen aan het woord