Ik ben een nieuwe
leerling en wil mij
aanmelden
AANMELDEN!

Decaan

De decaan draagt zorg voor de begeleiding en advisering van leerlingen met betrekking tot hun schoolloopbaan. Dat betekent dat de decaan leerlingen begeleidt bij het oplossen van problemen die te maken hebben met de studieloopbaan of profielkeuze. Ook adviseert de decaan de leerlingen bij de overstap naar ander (vervolg) onderwijs of de arbeidsmarkt.

De decaan geeft groepsgewijs specifieke informatie aan ouders tijdens de voorlichtingslessen over profielkeuze en loopbaankeuze.

Eigen website van de decaan

De decaan heeft een eigen website voor leerlingen uit leerjaar 3 en hoger. De leerlingen kunnen d.m.v. hun leerlingnummer naar deze site gaan.

 

Wat wij leren en hoe wij leren

Leerlingen aan het woord