Ik ben een nieuwe
leerling en wil mij
aanmelden
AANMELDEN!

Op het Olympus College vinden wij het heel belangrijk dat je er achter komt wat jou drijft, waar je goed in bent, waar jouw interesses liggen en dat je alvast nadenkt over je toekomst. De vragen ‘’wie ben ik, wat kan ik, wat past bij mij en wat wil ik’’ staan centraal in dit proces.

Voor steun en advies is er in de eerste plaats de mentor. De mentor geeft een mentoruur waarin bovenstaande vragen ook uitgebreid aan de orde komen. Een vast onderdeel van de mentorlessen is namelijk LOB (loopbaanoriëntatie en –begeleiding).

Jezelf beter leren kennen en het verkennen en ervaren van je mogelijkheden doe je tijdens de activiteiten en lessen van LOB. Deze doorlopende leerlijn van loopbaanoriëntatie wordt begeleid door de mentoren en de decaan.

De decaan ondersteunt mentoren op het gebied van LOB en organiseert activiteiten die bijdragen aan het keuzeproces van leerlingen. De decaan is er daarnaast ook om je te helpen op deze vragen antwoorden te vinden als je er met de mentor niet uit komt. Ook kan het zijn dat de mentor signaleert dat een leerling extra hulp nodig heeft op het gebied van LOB en verwijst deze leerling dan, indien nodig, door naar de decaan.

In de bovenbouw richt de keuzebegeleiding zich op het maken van een verantwoorde keuze richting vervolgopleidingen. Dat gebeurt door oriënterende opdrachten, bedrijven- en scholenbezoek, bezoek aan beroepenmarkten, contact met oud-leerlingen en loopbaan oriënterende gesprekken met mentor en decaan.

De decaan op het Olympus College is mevrouw M. Vreman. Zij is te bereiken via het centrale nummer 026-3202870 of via de mail (m.vreman@olympuscollege.nl).

MAVO

Voor steun en advies richt je je in eerste instantie tot de mentor. Alle leerlingen van de mavo gaan vanaf klas 1 aan de slag met LOB. Dit doe je soms alleen en soms in groepjes. Ook loop je in klas 1 een snuffelstage. Je gaat een dagje mee naar het werk van iemand uit jouw familie of kennissenkring.

In de eerste klas maak je een keuze tussen het volgen van het vak Duits of het vak Frans in leerjaar 2. Voordat je deze keuze maakt krijg je in beide vakken een aantal proeflessen.

Vanaf klas 2 tot aan het examen werk je met behulp van de online methode Qompas aan je loopbaandossier. Eind klas 2 maak je een keuze voor een voorlopige profielstroming. Om jou te ondersteunen bij het maken van deze keuze bieden we door het jaar heen een aantal activiteiten aan (profielmiddagen, snuffelstage, bliksemstage, bedrijfsbezoeken)

Vanaf klas 3 mavo volg je, naast de verplichte vakken, ook een praktijkgericht vak. In dit vak is er aandacht voor beroepsoriëntatie, maar leer je ook vaardigheden die je nu en in de toekomst nodig hebt! Daarnaast maak je in klas 3 de definitieve profielkeuze. Zo kom je uiteindelijk uit bij de zeven examenvakken die je aan het einde van het derde jaar kiest en in het eindexamenjaar gaat volgen. Ook hier begeleiden we jou in. Je krijgt in leerjaar 3 jaar de mogelijkheid om alvast een dagje mee te kijken op een MBO opleiding. Ook word je uitgenodigd voor het bezoeken van de MBO scholenmarkt in november. Alle MBO opleidingen uit de regio presenteren zich dan in 2 avonden op het Olympus College. Ook maak je door middel van activiteiten kennis met opleidingen en bedrijven.

In klas 4 maak je wederom kennis met opleidingen en de arbeidsmarkt door middel van de MBO scholenmarkt/meeloopdagen op het MBO en bedrijfsbezoeken. Ook bezoek je in het examenjaar natuurlijk zelf open dagen op het MBO. Uiteindelijk maak je in klas 4 de keuze voor een vervolgopleiding of bereid je je voor op een doorstroom naar de havo.

HAVO

Voor steun en advies richt je je in eerste instantie tot de mentor. Alle leerlingen van de havo gaan vanaf klas 1 aan de slag met LOB. Dit doe je soms alleen en soms in groepjes. Ook loop je in klas 1 een snuffelstage. Je gaat een dagje mee naar het werk van iemand uit jouw familie of kennissenkring.

Ook in klas 2 gaan we verder met LOB. Je maakt al voor het eerst kennis met de profielen die je kunt kiezen in klas 3 en je gaat weer een dag op snuffelstage .
In de tweede klas maak je een keuze tussen het volgen van het vak Duits of het vak Frans in leerjaar 3.

In klas 3 maak je de definitieve profielkeuze. Ook hier begeleiden we jou in. We werken met de online methode Qompas en daarnaast met opdrachten in de mentorles. In dit programma kom je veel tests tegen en word je zelfkennis vergroot. Ook vind je hier veel informatie over opleidingen en beroepen. Daarnaast besteden we op speciale ‘’profieldagen’’ aandacht aan de profielkeuze. Op een actieve manier maak je kennis met beroepen die bij een bepaald profiel passen. Ook brengen we een bezoek aan de profielkeuzedag op de HAN.

In klas 4 en 5 bereid je je steeds meer voor op het kiezen van een vervolgopleiding. We bieden als school hier ondersteunende activiteiten bij aan. Denk bijvoorbeeld aan het klassikaal bezoeken van de HAN, maar ook vinden veel activiteiten op school plaats. We organiseren voorlichtingen, beroepenavonden en contact met studenten.
Daarnaast is het natuurlijk ook de bedoeling dat je zelf veel op onderzoek uit gaat! Het bezoeken van open dagen en meeloopdagen in het hoger onderwijs is een verplicht onderdeel van LOB in de bovenbouw.

VWO

Voor steun en advies richt je je in eerste instantie tot de mentor. Alle leerlingen van het vwo gaan vanaf klas 1 aan de slag met LOB. Dit doe je soms alleen en soms in groepjes. Ook loop je in klas 1 een snuffelstage. Je gaat een dagje mee naar het werk van iemand uit jouw familie of kennissenkring.

Ook in klas 2 gaan we verder met LOB. Je maakt al voor het eerst kennis met de profielen die je kunt kiezen in klas 3 en je gaat weer een dag op snuffelstage.

In klas 3 maak je de definitieve profielkeuze. Ook hier begeleiden we jou in. We werken met de online methode Qompas en daarnaast met opdrachten in de mentorles. In dit programma kom je veel tests tegen en word je zelfkennis vergroot. Ook vind je hier veel informatie over opleidingen en beroepen. Daarnaast besteden we op speciale ‘’profieldagen’’ aandacht aan de profielkeuze. Op een actieve manier maak je kennis met beroepen die bij een bepaald profiel passen.

In de bovenbouw bereid je je steeds meer voor op het kiezen van een vervolgopleiding. We bieden als school hier ondersteunende activiteiten bij aan. Denk bijvoorbeeld aan het klassikaal bezoeken van de Radboud Universiteit Nijmegen, maar ook vinden veel activiteiten op school plaats. We organiseren voorlichtingen, beroepenavonden en contact met studenten.

Daarnaast is het natuurlijk ook de bedoeling dat je zelf veel op onderzoek uit gaat! Het bezoeken van open dagen en meeloopdagen in het hoger onderwijs is een verplicht onderdeel van LOB in de bovenbouw.

Kom jij volgend schooljaar ook naar het Olympus of Brugjaar Jan Ligthart?

Lees hier meer over hoe je je kunt aanmelden

Agendapunt:

29-05-2024: Einde Centraal Schriftelijk Examen tijdvak 1

Onze digitale loketten