Ik ben een nieuwe
leerling en wil mij
aanmelden
AANMELDEN!

VWO

Op het Olympus College ben je verzekerd van goed onderwijs en uitstekende begeleiding in een veilige en sociale omgeving. Daarnaast vinden we het belangrijk dat onze leerlingen een bewuste en gezonde leefstijl ontwikkelen. Sport en creativiteit lopen daarom als een rode draad door onze activiteiten. Zodat je samen met anderen ook op dit gebied je talenten leert ontdekken én benutten. Door de kracht van expressie en beweging geven we je energie voor de toekomst.

Het vwo op het Olympus College

Ben jij nieuwsgierig? Houd je ervan om zaken grondig te onderzoeken? Wil jij overal het fijne van weten? Dan ben je bij ons op de goede plek! Onderzoek doen is een belangrijke voorbereiding voor de Universiteit en je verdere toekomst en neemt daarom bij ons op school een belangrijke plek in. Daarvoor krijg je bij ons het vak PROlympus.

PROlympus

Wanneer jij in een havo/vwo- of een vwo-klas komt, krijg je ‘PROlympus’. We vinden het op het Olympus belangrijk dat je leert hoe je op een goede manier een onderzoek uitvoert en presenteert en bij PROlympus doe je dat in de vorm van projecten waar je iedere week een ochtend aan werkt onder begeleiding van je mentor.

Tijdens deze projectochtenden gaan we vaak op stap. Zo brengen we een bezoek aan het centrum van Arnhem, leer je de wijk Malburgen met andere ogen te bekijken én krijg je de kans om je eigen projecten te bedenken én uit te voeren.
Wist je bijvoorbeeld dat er leerlingen zijn die zélf een rondleiding door het Gelredôme, een interview met de burgemeester en een uitstapje naar een architectenbureau in Amsterdam hebben geregeld?

Bij PROlympus zijn dingen mogelijk. Wanneer jij een goed plan hebt en duidelijke afspraken kunt maken, dan krijg je van ons het vertrouwen en de ruimte om je plannen waar te maken. En wanneer je dat nog moeilijk vindt, dan helpen we je een handje, zodat ook jij een kei wordt in onderzoeken, samenwerken, presenteren en allerlei andere vaardigheden die je de rest van je leven nog heel goed kunt gebruiken.

Profiel Sport of profiel Creatief

Je kiest in het eerste jaar op het vwo voor het profiel Sport of het profiel Creatief. Natuurlijk krijg je les in alle andere vakken die belangrijk zijn, maar op het Olympus wordt extra aandacht besteed aan sport en creativiteit. Dit vinden wij belangrijk  omdat je hierbij vaardigheden leert die bij de andere schoolvakken niet zo snel aan bod komen. Coachen bijvoorbeeld of presentatievaardigheden. Maar ook doorzetten en ‘fair play’ of een publiek bespelen en creatief denken. Kortom; vakken waar je energie van krijgt!

Goed leren, hoe doe je dat eigenlijk?

Meerdere vakken, meerdere docenten. Dit vraagt om een andere aanpak dan je wellicht gewend bent. Maar je hoeft het gelukkig niet meteen alleen te kunnen. Vanuit moderne inzichten over de werking van het brein onderzoeken wij al in leerjaar 1 samen met jou op welke manier jij het meest efficiënt leert om vervolgens succesvol te zijn op ons kleinschalige vwo.

(School)examen

In de bovenbouw van het vwo beginnen leerlingen in de vierde klas met het schoolexamen. Het Olympus College biedt veel keuzevakken aan, met name op het terrein van de creatieve vakken en de vakken in de richting wetenschap & techniek. Uniek op onze school is dat je in de bovenbouw kunt kiezen voor de eindexamenvakken: muziek, dans, beeldende vorming, drama, informatica en MAW (maatschappijwetenschappen).

Excellentiebevordering

Vanwege een samenwerking met de Radboud Universiteit in Nijmegen, kunnen leerlingen daar extra (verdiepings)modules volgen en deelnemen aan het talentenprogramma van de RUN.

Vanzelfsprekend zijn goede resultaten erg belangrijk, maar ook een goede werksfeer! Vermeldenswaard is dat onze vwo-leerlingen bovengemiddeld scoren in het vervolgonderwijs.

Kom jij volgend schooljaar ook naar het Olympus of Brugjaar Jan Ligthart?

Lees hier meer over hoe je je kunt aanmelden

Agendapunt:

29-05-2024: Einde Centraal Schriftelijk Examen tijdvak 1

Onze digitale loketten