Ik ben een nieuwe
leerling en wil mij
aanmelden
AANMELDEN!

Ouderplatform

Elke afdeling van het Olympus College werkt met een ouderplatform. Dit is een platform waarin ouders bijgepraat worden over schoolse zaken in de betreffende afdeling. Ook kunnen de ouders zelf onderwerpen aandragen die ze namens ouders graag besproken willen hebben. De opleidingsdirecteur of afdelingsleider van de afdeling plant per schooljaar een aantal bijeenkomsten van ouders in het ouderplatform. Alle ouders kunnen gebruik maken van deze gelegenheid om hun stem te laten horen en/of geïnformeerd te worden over schoolse zaken.

Kom jij volgend schooljaar ook naar het Olympus of Brugjaar Jan Ligthart?

Lees hier meer over hoe je je kunt aanmelden

Agendapunt:

29-05-2024: Einde Centraal Schriftelijk Examen tijdvak 1

Onze digitale loketten