Ik ben een nieuwe
leerling en wil mij
aanmelden
AANMELDEN!

Verzuimprotocol voor alle leerjaren

Vooraf:

Hieronder wordt een aantal keren gesproken over een ‘meldpunt’. Voor de leerlingen uit de leerjaren 1 en 2 is het meldpunt de receptie van het hoofdgebouw. Voor de leerlingen vanaf leerjaar 3 is het meldpunt de receptie van het Tweede Fasegebouw.

Verlof aanvragen en ziek melden

  • Verlof vanwege een bezoek aan huisarts, orthodontist e.d. dient vooraf via Somtoday aangegeven worden. Aanvraag verlof vanwege familieomstandigheden zoals begrafenis, jubileum, huwelijk enz. gaat nog wel via het formulier bijzonder verlof (zie de link hieronder).
  • Onvoorziene afwezigheid door ziekte of door andere omstandigheden dient door de ouders/ver­zorgers vóór 8.00 uur ’s ochtends via Somtoday of telefonisch gemeld te worden (026 3202870). De ouders/verzor­gers die de afwezigheid van hun zoon/dochter niet hebben gemeld, worden door de administratie telefonisch benaderd.
  • Leerlingen die tijdens schooltijd ziek worden melden zich af bij het meldpunt. De administratie neemt vervolgens contact op met ouders.

Zie voor alle afspraken rond verzuim het volledige Verzuimprotocol

Voor leerlingen van 18 jaar en ouder hebben we een 18+ beleid. Op het Olympus College is het absentiebeleid van de 18+ leerlingen ongewijzigd tenzij deze leerlingen aangeven dat ze dit willen veranderen. Daarvoor krijgen deze leerlingen en de leerlingen die tijdens het schooljaar 18 jaar worden aan het begin van het schooljaar informatie toegestuurd. De leerlingen die ervoor kiezen zelf de verantwoordelijkheid op zich te nemen moeten voor alle omstandigheden gebruik maken van het formulier bijzonder verlof. 

Tot slot

Voor de leerlingen van mavo 3 en 4, havo 4 en 5, vwo 4, 5 en 6 geldt een speciale regeling voor afwezigheid of te laat komen bij toetsen. Deze regeling is opgenomen in het examenreglement.

Dit reglement wordt aan het begin van het schooljaar uitgedeeld en door de mentor met de leerlingen besproken.

Voor bijzondere gelegenheden wordt door de teamleider/coördinator toestemming gegeven voor verlof.

Voor een bijzonder verlof langer dan twee dagen dienen de ouders minimaal 6 weken tevoren een schriftelijk verzoek te richten aan de teamleider/coördinator.

Voor vakantiedagen buiten het door de school vastgestelde vakantierooster biedt de leerplichtwet, behoudens zeer gewichtige omstandigheden, geen mogelijkheid. Wij verzoeken de ouders/verzorgers dringend geen vakantiedagen vast te leggen buiten de officiële vakantieperiodes.

Van elk onwettig schoolverzuim door een leerling zal de school de leerplichtambtenaar van de desbetreffende gemeente in kennis stellen.

Voor specifieke vragen of nader contact over het verzuim van uw zoon/dochter, is er de mogelijkheid om een mail te sturen naar onze verzuimmedewerkers: verzuim@olympuscollege.nl

Formulier bijzonder verlof-leerling Download PDF


Kom jij volgend schooljaar ook naar het Olympus of Brugjaar Jan Ligthart?

Lees hier meer over hoe je je kunt aanmelden

Agendapunt:

19-08-2024: Start eerste schoolweek 2024-2025 (zie info)

Onze digitale loketten