Ik ben een nieuwe
leerling en wil mij
aanmelden
AANMELDEN!

Burgerschapsvorming op het Olympus College

Op het Olympus College willen wij er samen met ouders voor zorgen dat leerlingen zich ontwikkelen tot ruimdenkende mensen. Dit betekent dat leerlingen leren om stevig in hun schoenen te staan, zodat ze een weg kunnen vinden in onze complexe en veelzijdige samenleving. Op het Olympus College doen leerlingen kennis op over de maatschappij waarin we leven. We laten ze nadenken over belangrijke maatschappelijke thema’s. Op onze school hebben leerlingen de mogelijkheid om zichzelf te ontdekken en te uiten. Leerlingen maken kennis met verschillende vormen van democratisch overleg en leren respectvol met elkaar om te gaan. Jongeren ervaren wat participatie daadwerkelijk betekent, zodat zij een actieve rol leren spelen in de maatschappij en verantwoordelijkheid leren nemen.

Zowel binnen de lessen als tijdens verschillende buitenschoolse activiteiten besteden we aandacht aan burgerschapsvorming. De volgende vijf thema’s staan centraal:


Mediawijsheid: kennismaking met de werking van de media, kritisch omgaan met de media, bescherming van de eigen identiteit en levenssfeer op internet.


Omgaan met cultuurverschillen en reflectie op de eigen cultuur.


Democratie beleven, de werking van onze parlementaire democratie.


Milieu en duurzaamheid, omgaan met de eigen leefomgeving.


Lifestyle: gezondheid, seksualiteit en identiteit.


Rosemary Vonk, coördinator Burgerschapsvorming

Kom jij volgend schooljaar ook naar het Olympus of Brugjaar Jan Ligthart?

Lees hier meer over hoe je je kunt aanmelden

Agendapunt:

17-06-2024: Ontwikkeldag docenten (leerlingen lesvrij)

Onze digitale loketten