Ik ben een nieuwe
leerling en wil mij
aanmelden
AANMELDEN!

Veel gestelde vragen

Waarom hebben jullie brede brugklassen? 

Waarom hebben jullie eigenlijk een brede brugklas? 
In het Nederlandse onderwijssysteem zijn we gewend dat leerlingen aan het einde van de basisschool een advies krijgen en daarna op de middelbare school geplaatst worden op één niveau. Dit terwijl we weten dat leerlingen zich ook in hun tienerjaren (10-14 jaar) in een verschillend tempo ontwikkelen. Op het Olympus College stellen we het moment van selectie uit tot na de tweejarige brugklas zodat alle leerlingen de kans, tijd en de gelegenheid hebben zich te ontwikkelen en te ontdekken welk soort onderwijs zij het beste kunnen volgen na de brugperiode. Dat geldt voor zowel de meer begaafde, vroegrijpe en snel lerende kinderen, als de minder vlot of goed lerende jongeren en de laatbloeiers. In de brede brugklassen leren leerlingen van en mét elkaar. 

Waarom hebben jullie wel een aparte vwo-klas? 
Omdat voor leerlingen met een enkelvoudig vwoadvies een uitgestelde keuze niet nodig lijkt te zijn, plaatsen we deze leerlingen in een enkelvoudige vwoklas. Uit onderzoek blijkt ook dat voor leerlingen met een vwo-advies hun schoolloopbaan gunstiger verloopt als zij geplaatst worden in een enkelvoudige vwo-klas. 

Telt het advies van de basisschool dan nog mee? 
Zeker, de basisschool heeft aan het einde van groep 8 een goed beeld van de leerlingen op dat moment. We nemen dit advies dan ook mee met de plaatsing in onze MH of HVklassen. Wij zien het basisschool advies niet direct als het eindniveau waar de leerlingen per definitie naartoe doorstroomt. De leerlingen krijgen in de eerste twee jaren tijd en gelegenheid om zich te ontwikkelen naar het best passende niveau.

Hoelang duurt de brugperiode? 
De brugperiode op het Olympus College duurt twee jaar. Na twee jaar gaat de leerling door naar het best passende niveau; mavo, havo of vwo.  

In welke klas wordt een leerling geplaatst met het volgende advies?

 • Leerlingen met een vmbo-t of een vmbo-t/havo-advies plaatsen we in de mavo/havo klas.
 • Leerlingen met een havo-advies plaatsen we in de mavo/havo klas of havo/vwo klas*.
 • Leerlingen met een havo/vwo-advies plaatsen we in de havo/vwo klas.
 • Leerlingen met een enkel vwo-advies plaatsen we in de vwo-klas.

*We doen dit in overleg met de basisschool.

Op welk niveau krijgt een leerling les? 
De leerling krijgt per vak les op zijn niveau, dat kan zijn mavo, havo of vwo. 

Lessen (live)streamen: wat mag wel en wat mag niet? 

Gedragsregels voor Quadraam-docenten, -leerlingen en hun ouders.

Klik hier voor de gedragsregels

Wanneer begint de school?

Maandag 5 september ophalen schoolboeken (informatie welk leerjaar volgt nog)

Dinsdag 6 september ophalen schoolboeken (informatie welk leerjaar volgt nog)

Woensdag 7 september ophalen schoolboeken (informatie welk leerjaar volgt nog)

Donderdag 8 september start schooljaar 2022-2023 (5, 6 en 7 september zijn de leerlingen nog vrij i.v.m. de vergader- en ontwikkeldagen van de docenten).

Donderdag 8 september introductie alle leerjaren.

Vrijdag 9 september vervolgintroductie leerjaar 1.

Vrijdag 9 september start lessen leerjaar 2 en hoger.

Maandag 12 september start lessen leerjaar 1.

Wat is een mentor?

Elke klas op het Olympus College heeft een eigen mentor. Sommige klassen hebben zelfs twee mentoren. Je mentor helpt je met van alles. Als je vragen hebt, kan je mentor je vast helpen. In de eerste klas wijst je mentor je de weg in de school. Hij legt uit hoe je je agenda moet gebruiken, hoe je moet leren en natuurlijk houdt je mentor ook je cijfers in de gaten.
In de brugklas heb je het eerste half jaar twee mentoruren per week. Na het eerste half jaar heb je, net als alle andere klassen, één mentoruur per week. Aan je mentor kun je alles vragen. Een aantal mogelijke vragen hebben we alvast beantwoord.

De school is zo groot, verdwaal ik niet?

Het Olympus College is een stuk groter dan jouw basisschool. Dat is natuurlijk wennen. Op het Olympus College zitten veel meer leerlingen dan op jouw basisschool, daarom zijn er ook meer lokalen. Sommige vakken kunnen niet in een ‘gewoon’ lokaal worden gegeven. We hebben daarom ook speciale lokalen. Er zijn bijvoorbeeld danslokalen, muzieklokalen, een dramalokaal en een wetenschaps- en technieklokaal. Ook zijn er biologie-,  natuurkunde- en scheikundelokalen, computerlokalen en verschillende gymzalen. Verder hebben we een grote aula, waar je pauze kan houden en er is een mediatheek.

Bij elk vak zit je in een ander lokaal. Op je lesrooster kan je precies zien waar je naartoe moet. Je mentor zal je de eerste week wijzen waar je naartoe moet en anders is er vast wel iemand die jou kan helpen. Je zult zien: binnen twee weken weet je de weg in de hele school.

Moet ik alle boeken elke dag meeslepen?

Aan het begin van het schooljaar krijg je al je schoolboeken. Dat is niet meer zo’n grote stapel als een paar jaar geleden, want wij werken veel met de laptop. Moet je al die boeken toch elke dag meeslepen? Nee.

’s Avonds kijk je op je rooster welke lessen je de volgende dag hebt, zodat je je tas vast in kan pakken. Je neemt natuurlijk alleen maar de boeken mee van de vakken die jij die dag hebt.
Elke leerling op het Olympus College heeft een eigen kluisje. Als je op school komt, leg je je jas en de boeken in je kluisje. De boeken van de eerste drie lesuren doe je in je tas. Tijdens de pauze leg je al die boeken in je kluisje en pak je de boeken voor de volgende uren. Als je lichamelijke opvoeding hebt, dan is een kluisje ook handig: je legt vooraf al je kostbare spullen zoals een telefoon, laptop en portemonnee in je kluisje.

Aan het eind van de dag neem je de boeken mee naar huis die je voor je huiswerk nodig hebt.

Het is het gemakkelijkst als je een goede, stevige tas hebt voor je boeken. De meeste leerlingen hebben een rugzak of een schoudertas.

Wat moet ik nog kopen?

Op de eerste schooldag neem je genoeg schriften mee. Grote ruitjesschriften, kleine lijntjesschriften en een multomap is ook handig. Tijdens de kennismakingsdag heb je een boodschappenlijstje gekregen. De inhoud voor je etui kun je zelf kopen.

Koop ook een paar rollen kaftpapier. De boeken die je op school gebruikt heb je te leen en blijven eigendom van school. Dat betekent dat je er heel voorzichtig mee moet doen.

Hoe zit dat met het lesrooster?*

Een uur is iets anders dan een lesuur. Een lesuur op het Olympus College duurt vijftig minuten. Elk lesuur heb je een ander vak en dus ook een andere docent. Je krijgt aan het begin van het schooljaar een lesrooster. Hierop staat precies welk vak je op welk uur van de dag hebt en in welk lokaal je zit. Op welke tijden beginnen de lessen?

 • Het 1e lesuur begint om 8.10 uur en duurt tot 9.00 uur.
 • Het 2e lesuur begint om 9.00 uur en duurt tot 9.50 uur.
 • Het 3e lesuur begint om 9.50 uur en duurt tot 10.40 uur.
 • Van 10.40 uur tot 11.05 uur is het pauze.
 • Het 4e lesuur begint om 11.05 uur en duurt tot 11.55 uur.
 • Het 5e lesuur begint om 11.55 uur en duurt tot 12.45 uur.
 • Van 12.45 uur tot 13.10 uur is het pauze.
 • Het 6e lesuur begint om 13.10 uur en duurt tot 14.00 uur.
 • Het 7e lesuur begint om 14.00 uur en duurt tot 14.50 uur.
 • Het 8e lesuur begint om 14.50 uur en duurt tot 15.40 uur.

* NB. i.v.m. de coronamaatregelen kan er zolang het nodig is een aanpassing gemaakt worden in het huidige rooster.  Er worden dan gescheiden pauzemomenten gecreëerd waardoor er minder leerlingen tegelijk op de pauzeplekken in de school zijn.  Hierdoor zijn de starttijden van lesuren soms wat verschoven. De start van het 1e en 2e lesuur is voor alle leerlingen gelijk, daarna kunnen de starttijden van de lessen enigszins afwijken van de bovenstaande starttijden. Ouders en leerlingen worden bij toepassing van deze maatregel hierover van tevoren per brief/mail geïnformeerd. 

Moet ik een agenda kopen?

Iedere leerling op het Olympus College moet een agenda hebben. In deze agenda schrijf je je huiswerk. De eerste weken is dat nog wel moeilijk, maar je mentor en de docenten helpen je hierbij. De leerlingen van Jan Ligthart en leerjaar 1 van het Olympus beginnen met een schoolagenda die speciaal ontworpen is voor onze school. Alle overige leerlingen moeten zelf een agenda aanschaffen. Er zijn een heleboel verschillende agenda’s te koop. Heel dure, heel simpele en agenda’s met veel plaatjes. Je agenda hoeft helemaal niet zo duur te zijn. Het belangrijkst is dat je bij elke dag veel ruimte hebt om je huiswerk en belangrijke afspraken op te schrijven. Daarnaast is het ook belangrijk dat je in je agenda je cijfers op kan schrijven.

Wat moet ik doen als ik te laat ben?

Alle leerlingen moeten op tijd in de les aanwezig zijn. ’s Ochtends begint de les om 8.10 uur. Om 8.05 uur moet je richting het lokaal gaan, zodat je om 8.10 uur klaar zit om te beginnen. Het kan een keer gebeuren dat je te laat bent. Als je een paar minuten te laat bent, voert de docent dit in de computer.

Kom jij volgend schooljaar ook naar het Olympus of Brugjaar Jan Ligthart?

Lees hier meer over hoe je je kunt aanmelden

Agendapunt:

25-04-2024: Bezoek aan Europees Parlement Brussel havo 4 en vwo 4 met Frans

Onze digitale loketten