Ik ben een nieuwe
leerling en wil mij
aanmelden
AANMELDEN!

Aanmelden

Je kunt je voor schooljaar 2022-2023 tot uiterlijk 15 maart 2022 aanmelden op de volgende manieren:

 • Het aanmeldformulier downloaden van onze website of afhalen bij de receptie van onze school en het volgens ingevuld opsturen naar Olympus College  t.a.v. de leerlingenadministratie, Olympus 11, 6832 EL Arnhem;
 • Het aanmeldformulier kan worden afgegeven op school bij de receptie;
 • Wanneer er nog hulp nodig is bij het invullen van het aanmeldformulier of wanneer er nog vragen zijn omtrent de aanmelding,  kan er gebruik worden gemaakt van het persoonlijke aanmeldmoment* op 10 maart 2022 van 16.00-20.00 uur.

Het persoonlijke aanmeldmoment op school, waarbij je samen met je ouder(s)/verzorger(s) je aanmeldformulier kunt komen inleveren, is op 10 maart 2022. Deze middag/avond wordt alleen georganiseerd wanneer de situatie rond corona dit toelaat.


Aanmeldformulier afdeling Jan Ligthart schooljaar 2022-2023 Download PDF


Aanmeldformulier leerjaar 1 schooljaar 2022-2023Download PDF


Aanmeldformulier leerjaar 2 en hoger schooljaar 2021-2022Download PDF


Vakkenprofielkeuze mavo 3 (hogere instroom) Download PDF

Vakkenprofielkeuze mavo 4 (hogere instroom) Download PDF

Vakkenprofielkeuze havo (hogere instroom) Download PDF

Vakkenprofielkeuze vwo (hogere instroom) Download PDF

* het bovengenoemde aanmeldmoment is niet bestemd voor inschrijving voor het Brugjaar Jan Ligthart.
Na inschrijving krijgen jij en je ouders een ontvangstbevestiging toegestuurd. 

Ik heb me aangemeld voor klas 1. Hoe gaat het nu verder?

In de periode april/mei hebben we contact met de leerkracht van groep 8 van je basisschool om jouw resultaten te bespreken. Daarna ontvang je een plaatsingsbericht waarin staat in welke klas je bent geplaatst. Tevens ontvang je dan een uitnodiging voor de kennismakingsmiddag op 29 juni 2022*.

Tijdens de kennismakingsmiddag ontmoet je jouw mentor en je nieuwe klasgenoten. Dat is handig, want dan ken je in ieder geval al wat gezichten als je begint na de vakantie. Ook wordt er een pasfoto voor je schoolpas en een klassenfoto gemaakt.
Op je aanmeldingsformulier heb je misschien aangegeven bij wie je in de klas wil. Wij proberen daar rekening mee te houden, maar dat lukt niet altijd. We proberen je zoveel mogelijk te plaatsen in een klas met leerlingen uit dezelfde woonplaats of wijk.

*Voor de nieuwe leerlingen van het Brugjaar Jan Ligthart is de kennismaking  op 6 juli 2022.

Ik heb me aangemeld voor klas 2 of hoger. Hoe gaat het nu verder?

Na de aanmelding nemen wij contact op met je huidige school om jouw resultaten en plaatsing te bespreken. Vervolgens wordt er contact opgenomen voor een (kennismakings-) gesprek met jou en je ouder(s)/verzorger(s). Daarna wordt de aanmelding afgerond.

Uitleg procedure aanmelden en inschrijven

Voor een aanmelding hebben we de volgende zaken nodig:

 • een ondertekend aanmeldingsformulier;
 • het adviesformulier van je basisschool;
 • het ondertekend onderwijskundig Rapport (OKR). Dit wordt na ontvangst van de bovengenoemde formulieren door onze school in maart (datum nog niet definitief) ‘opgehaald’ bij je basisschool;
 • een kopie van je identiteitsbewijs.

Wat gebeurt er na de aanmelding?

Als je geen extra ondersteuning nodig hebt, word je ingeschreven op onze school.

Als je wel extra ondersteuning nodig hebt, onderzoeken we of wij die kunnen bieden. Binnen 6 weken is duidelijk of wij jou de gevraagde ondersteuningsbehoefte kunnen geven. Als er, om de ondersteuningsbehoefte van jou vast te stellen, extra informatie nodig is, wordt de periode van 6 weken verlengd met de tijd die nodig is om deze informatie te krijgen. Als we wel jou de ondersteuningsbehoefte kunnen geven, word je ingeschreven. Als we dat niet kunnen zoeken we een andere school die dat wel kan. Dit moet binnen 4 weken. In die periode van 4 weken word je tijdelijk geplaatst op onze school.

Als die andere school een VSO school is moeten we een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij het samenwerkingsverband. Is het binnen 10 weken niet gelukt om een passende plek voor je te vinden, dan begin je bij ons op school. Zodra wel een passende school is gevonden, melden we je daar aan.

Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn dan kun je contact opnemen met: mevrouw Van de Belt, onze ondersteuningscoördinator.

Aanmelding bij een overstap vanaf een andere VO-school

Als je gaat verhuizen of er is een andere reden waarom je wilt overstappen van een VO school naar onze school, geldt:

 • Als je overstapt vóór 15 maart ben je verzekerd van een plaats, mits we kunnen voorzien in jouw eventuele extra ondersteuningsbehoeften;
 • Als jij je na deze datum aanmeldt ben je niet zeker van plaatsing. Wij bieden wel de garantie dat er altijd een qua onderwijsniveau passende plaats wordt aangeboden binnen een van de Quadraam-scholen, mits kan worden voorzien in eventuele extra ondersteuningsbehoeften in het kader van Passend Onderwijs.
 • Indien – bij aanmelding na 15 maart – jou geen zekerheid van plaatsing op onze school kan worden geboden, worden met je ouder(s)/verzorger(s) duidelijke afspraken gemaakt over de termijnen waarop een beslissing wordt genomen;
 • Als geen van de Quadraamscholen kan voorzien in jouw eventuele extra ondersteuningsbehoeften, berust de zorgplicht bij onze school. Wij zullen dan in overleg met het Onderwijsloket zoeken naar een passende plek.
 • Onze school is gesloten in de periode 23 juli t/m 4 september 2022;
  Voor leerlingen die nog geen plaats hebben voor het komende schooljaar gelden in de eerste week van de zomervakantie en in de laatste week van de zomervakantie de volgende contactgegevens: telefoonnummer: 026-3202870 of e-mailadres: info@olympuscollege.nl.

Wat wij leren en hoe wij leren

Leerlingen aan het woord