Ik ben een nieuwe
leerling en wil mij
aanmelden
AANMELDEN!

Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB)

In het kader van de maatschappelijke betrokkenheid willen wij graag een beroep op u doen.
Iedereen op het Olympus College wil de leerlingen zo goed mogelijk begeleiden op hun weg naar het werkende bestaan. Iedere leerling, ieder niveau is anders, toch proberen we de begeleiding zo breed mogelijk in te zetten. Onze decaan, Marcia Vreman, doet en weet veel. De mentoren die de kortste lijnen met de leerlingen hebben ook, maar daarmee redden we het niet. We hebben hierbij uw kennis en ervaring nodig! Hoe en op welke manier, leest u hieronder.

Beroepenmarkt

Eén keer per jaar worden er twee beroepenmarkten georganiseerd.
De ene avond is gericht op onze mavo-leerlingen en de andere avond is gericht op onze havo- en vwo-leerlingen. De beroepenmarkt voor de mavo-leerlingen is bedoeld voor leerlingen vanaf de derde klas en voor de havo- en vwo- leerlingen is dit vanaf het vierde leerjaar. De avond bestaat uit drie of vier rondes van 20 tot 25 minuten, waarbij mensen uit verschillende beroepsvelden een voorlichting geven over hun beroep. Van apothekersassistente tot monteur en van architect tot musicus. Alle beroepen zijn welkom.

Stages

De leerlingen uit mavo 3 moeten een oriëntatiestage lopen van 4,5 dag. De voorkeur gaat uit naar een stageplaats binnen een sector of beroep waarin ze later werkzaam zouden willen zijn. Dit om kennis te maken met het beroep. De leerling krijgt opdrachten mee zoals het interviewen van de beroepsbeoefenaar, het maken van een fotorapportage en het schrijven van een stageverslag. De verdere invulling is aan u en de leerling. Overigens gaat de leerling ook in deze week een bezoek brengen aan een MBO-opleiding, dit is 1 dagdeel.

Verzorgen van gastlessen

Veel theorievakken lenen zich er uitstekend voor om een gastles te verzorgen. Binnen Nederlands kunt u denken aan het samen schrijven van een sollicitatiebrief door een HR-manager: Waar let u op? Of bij wiskunde door iemand uit de bouw. Biologie werkt al regelmatig samen met laboratoriummedewerkers, maar ook bijvoorbeeld (tand)artsen zijn welkom. En wat dacht u van het vak economie, kunt u daar misschien iets in betekenen.

Dit zijn nog maar een paar voorbeelden, terwijl wij zoveel meer vakken aanbieden: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Latijn, Grieks, biologie, wetenschap & techniek, scheikunde, natuurkunde, economie, maatschappijleer, management & organisatie, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, informatiekunde, informatiekunde, informatica, dans, drama, beeldende vorming, muziek, lichamelijke opvoeding, …

Aanbieden van bedrijfsbezoeken

Voor sommige vakken kan het veel leuker en interessanter zijn om in de ‘keuken van een organisatie’ te kijken. Mocht u in de mogelijkheid zijn om een geïnteresseerde groep leerlingen te ontvangen in uw bedrijf en ze voorlichting te geven, dan zou dat geweldig zijn.

Voeren van LOB-gesprekken

De mentoren hebben wekelijks een mentoruur op de agenda. Tijdens dit uur is een van de onderdelen LOB. LOB staat voor Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding, met andere woorden: de leerling begeleiden en voorbereiden op zijn of haar toekomst. Basis hiervoor is: Wie ben ik, Wat kan ik en Wat wil ik.

Het zou fantastisch zijn als dit gesprek ook eens plaats zou vinden met iemand uit het bedrijfsleven.

Kom jij volgend schooljaar ook naar het Olympus of Brugjaar Jan Ligthart?

Lees hier meer over hoe je je kunt aanmelden

Agendapunt:

17-06-2024: Ontwikkeldag docenten (leerlingen lesvrij)

Onze digitale loketten