Ik ben een nieuwe
leerling en wil mij
aanmelden
AANMELDEN!

Brede Brugklas

Waarom hebben wij brede brugklassen? 

In het Nederlandse onderwijssysteem zijn we gewend dat leerlingen aan het einde van de basisschool een advies krijgen en daarna op de middelbare school geplaatst worden op één niveau. Dit terwijl we weten dat leerlingen zich ook in hun tienerjaren (10-14 jaar) in een verschillend tempo ontwikkelen. Op het Olympus College stellen we het moment van selectie uit tot na de tweejarige brugklas zodat alle leerlingen de kans, tijd en de gelegenheid hebben zich te ontwikkelen en te ontdekken welk soort onderwijs zij het beste kunnen volgen na de brugperiode. Dat geldt voor zowel de meer begaafde, vroegrijpe en snel lerende kinderen, als de minder vlot of goed lerende jongeren en de laatbloeiers. In de brede brugklassen leren leerlingen van en mét elkaar. 

Waarom hebben wij wel een aparte vwo-klas? 
Omdat voor leerlingen met een enkelvoudig vwoadvies een uitgestelde keuze niet nodig lijkt te zijn, plaatsen we deze leerlingen in een enkelvoudige vwoklas. Uit onderzoek blijkt ook dat voor leerlingen met een vwo-advies hun schoolloopbaan gunstiger verloopt als zij geplaatst worden in een enkelvoudige vwo-klas. 

Telt het advies van de basisschool dan nog mee? 
Zeker, de basisschool heeft aan het einde van groep 8 een goed beeld van de leerlingen op dat moment. We nemen dit advies dan ook mee met de plaatsing in onze MH of HVklassen. Wij zien het basisschool advies niet direct als het eindniveau waar de leerlingen per definitie naartoe doorstroomt. De leerlingen krijgen in de eerste twee jaren tijd en gelegenheid om zich te ontwikkelen naar het best passende niveau.

Hoelang duurt de brugperiode? 
De brugperiode op het Olympus College duurt twee jaar. Na twee jaar gaat de leerling door naar het best passende niveau; mavo, havo of vwo.  

In welke klas wordt een leerling geplaatst met het volgende advies?

  • Leerlingen met een vmbo-t of een vmbo-t/havo-advies plaatsen we in de mavo/havo klas.
  • Leerlingen met een havo-advies plaatsen we in de mavo/havo klas of havo/vwo klas*.
  • Leerlingen met een havo/vwo-advies plaatsen we in de havo/vwo klas.
  • Leerlingen met een enkel vwo-advies plaatsen we in de vwo-klas.

*We doen dit in overleg met de basisschool.

Op welk niveau krijgt een leerling les? 
De leerling krijgt per vak les op zijn niveau, dat kan zijn mavo, havo of vwo. 

 

 

Meer nieuws

Laat een reactie achter

Je moet zijn ingelogd om een reactie te plaatsen.

Kom jij volgend schooljaar ook naar het Olympus of Brugjaar Jan Ligthart?

Lees hier meer over hoe je je kunt aanmelden

Agendapunt:

17-06-2024: Ontwikkeldag docenten (leerlingen lesvrij)

Onze digitale loketten