Ik ben een nieuwe
leerling en wil mij
aanmelden
AANMELDEN!

Je kunt je bij onze school aanmelden voor havo 4 als je een mavo-diploma hebt gehaald. Als je aan het eind van het schooljaar verwacht je mavo-diploma te halen, is je aanmelding voorlopig totdat je geslaagd bent.
Voor toelating tot havo moet een vmbo-leerling zijn geslaagd voor het eindexamen met een extra vak naast de vakken die gezamenlijk het eindexamen vormen (dus 7 vakken in totaal). Dit extra vak moet eveneens zijn afgesloten met een (school)examen en mag geen beroepsgericht vak zijn, of een schooleigen programma(onderdeel) van een school.

Daarnaast is het belangrijk voor een goede aansluiting van de mavo- op de havo-profielen dat je de in de volgende vakken examen hebt gedaan op de mavo:
– profiel Natuur & Gezondheid en Natuur & Techniek: wiskunde, NaSk1 en NaSk2, biologie
– Profiel Economie & Maatschappij: wiskunde, economie, geschiedenis
– Profiel Cultuur & Maatschappij: Frans of Duits, geschiedenis

Kom jij volgend schooljaar ook naar het Olympus of Brugjaar Jan Ligthart?

Lees hier meer over hoe je je kunt aanmelden

Agendapunt:

29-05-2024: Einde Centraal Schriftelijk Examen tijdvak 1

Onze digitale loketten