Ik ben een nieuwe
leerling en wil mij
aanmelden
AANMELDEN!
Frank  Abendroth f.abendroth@olympuscollege.nl wiskunde
Hugo Adema h.adema@olympuscollege.nl wiskunde
Harriët Adriaans h.adriaans@olympuscollege.nl Engels
Abdullah Aladham a.aladham@olympuscollege.nl wiskunde
Kim Alberts k.alberts@olympuscollege.nl wiskunde
Twan Alofs t.alofs@olympuscollege.nl Nederlands
Nefise Apaydin n.apaydin@olympuscollege.nl aardrijkskunde 
Zineb  Bachaa z.bachaa@olympuscollege.nl Frans 
Iris Bakker i.bakker@olympuscollege.nl Nederlands/STS
Chiel Beker c.beker@olympuscollege.nl aardrijkskunde  
Sabrina  Bello  s.bello@olympuscollege.nl Nederlands
Marjet van den Berg m.vandenberg@olympuscollege.nl Sociale vakken / STS
Renate le Blanc r.leblanc@olympuscollege.nl biologie
Mireille Boevink m.boevink@olympuscollege.nl Nederlands
Pier Borkent p.borkent@olympuscollege.nl muziek
Marco Bosch m.bosch@olympuscollege.nl Coördinator leerjaar 1 / lichamelijke opvoeding
Ikram Boukali i.boukali@olympuscollege.nl economie
Jellie Brouwer j.brouwer@olympuscollege.nl aardrijkskunde 
Erwin Buteijn e.buteijn@olympuscollege.nl Frans
Mark Damen m.damen@olympuscollege.nl aardrijkskunde /techniek 
Jorde Dietvorst j.dietvorst@olympuscollege.nl natuurkunde / W&T / NLT
Roland van Dijk r.vandijk@olympuscollege.nl Engels
Nathalie Dimmendal n.dimmendal@olympuscollege.nl Teamleider leerjaar 1
Damla Dogan d.dogan@olympuscollege.nl Engels / content creator
Joeri Dorrestein j.dorrestein@olympuscollege.nl lichamelijke opvoeding
Sam te Dorsthorst s.tedorsthorst@olympuscollege.nl lichamelijke opvoeding
Wouter Duitscher w.duitscher@olympuscollege.nl wiskunde
Tim van Eenennaam t.vaneenennaam@olympuscollege.nl geschiedenis
Rachid El Afia r.elafia@olympuscollege.nl wiskunde
Nordin Elghouch n.elghouch@olympuscollege.nl W&T
Olja van der Elst  o.vanderelst@olympuscollege.nl geschiedenis
Niek van den Elzen n.vandenelzen@olympuscollege.nl Nederlands
André Erkelens a.erkelens@olympuscollege.nl Duits
Aylin Esirgensiz a.esirgensiz@olympuscollege.nl Duits
Donja Esselink d.esselink@olympuscollege.nl beeldende vorming
Marylise Estrada m.estrada@olympuscollege.nl Nederlands/Duits 
Fiona van Estrik f.vanestrik@olympuscollege.nl dans
Britta Ginsberg b.ginsberg@olympuscollege.nl Duits
Simone de Greeff s.degreeff@olympuscollege.nl Nederlands
Leon Groenen l.groenen@olympuscollege.nl drama
Anja van den Ham a.vandenham@olympuscollege.nl Informatieverwerking/drama
Sokayna Hamou s.hamou@olympuscollege.nl maatschappijleer
Evelien  Hartman  e.hartman@olympuscollege.nl economie
Merel van Heusden m.vanheusden@olympuscollege.nl BV/CKV/kunst algemeen 
Samir Hmadouch s.hmadouch@olympuscollege.nl maatschappijleer / maatschappijkunde
Arnoud Huisman a.huisman@olympuscollege.nl Teamleider mavo 3-4
Mariska Huisman m.huisman@olympuscollege.nl lichamelijke opvoeding
Ilja Huisman i.huisman@olympuscollege.nl Engels
Maria Hupkens m.hupkens@olympuscollege.nl Coördinator vwo bovenbouw
Jan Jacobs j.jacobs@olympuscollege.nl maatschappijleer / MAW
Willem Jansen w.jansen@olympuscollege.nl lichamelijke opvoeding
Samira Kaddouri s.kaddouri@olympuscollege.nl Frans
Wendy Kerkhoff w.kerkhoff@olympuscollege.nl Frans
Elwin Klap e.klap@olympuscollege.nl wiskunde
Quinten Knijnenburg q.knijnenburg@olympuscollege.nl scheikunde / NLT / W&T
Anne-Marie Kole a.kole@olympuscollege.nl dans / content creator
Daan  König d.konig@olympuscollege.nl geschiedenis
Hanno Krijgsman h.krijgsman@olympuscollege.nl Teamleider havo 3-4-5
Daniëlle Kruger d.kruger@olympuscollege.nl wiskunde
Rutger Kupers r.kupers@olympuscollege.nl muziek
Jan Kusters j.kusters@olympuscollege.nl economie
Ramona Lacroix r.lacroix@olympuscollege.nl biologie / content creator
Gabriëlla Lahdo g.lahdo@olympuscollege.nl Engels
Willemijn Lammers w.lammers@olympuscollege.nl (bedrijfs)economie 
Valerie van Londen  v.vanlonden@olympuscollege.nl Engels
Bas Meijerink b.meijerink@olympuscollege.nl biologie / NLT
Jean Mennens j.mennens@olympuscollege.nl NASK / SK / W&T
Julia van Minnen j.vanminnen@olympuscollege.nl Wiskunde/rekenen
Koen Möller k.moller@olympuscollege.nl geschiedenis
Thomas Olsthoorn t.olsthoorn@olympuscollege.nl Coördinator leerjaar 2 / drama /PROlympus
Renske van Oosterhout r.vanoosterhout@olympuscollege.nl drama
Wilco van Osch w.vanosch@olympuscollege.nl lichamelijke opvoeding
Chris den Ouden  c.denouden@olympuscollege.nl NASK / SK / W&T
Simge Öztürk s.ozturk@olympuscollege.nl Onderwijsassistent
Dorien Peters d.peters@olympuscollege.nl Engels
Ethel Plet e.plet@olympuscollege.nl Nederlands
Cindy Prins c.prins@olympuscollege.nl aardrijkskunde 
Sanne Rooding s.rooding@olympuscollege.nl Teamleider Jan Ligthart 
Cefas van Rossem c.vanrossem@olympuscollege.nl Nederlands
Jeroen Rutten  j.rutten@olympuscollege.nl Duits
Annelies Saalmink a.saalmink@olympuscollege.nl Frans
Jordy Satijn j.satijn@olympuscollege.nl Nederlands
Christian Savy c.savy@olympuscollege.nl Engels
Jos Schakenraad j.schakenraad@olympuscollege.nl Onderwijsassistent/lio wi
Floor Schils f.schils@olympuscollege.nl biologie
Pepijn van Schooten p.vanschooten@olympuscollege.nl lichamelijke opvoeding
Michiel Schuerink m.schuerink@olympuscollege.nl economie
John Schurink j.schurink@olympuscollege.nl economie
Robin Simonis r.simonis@olympuscollege.nl lichamelijke opvoeding
Willem  Sleeboom  w.sleeboom@olympuscollege.nl geschiedenis
Marieke Slots m.slots@olympuscollege.nl Coördinator havo bovenbouw / wiskunde
Hans  Sluiter h.sluiter@olympuscollege.nl Nederlands
David Smit  d.smit@olympuscollege.nl biologie
Guido Smit  g.smit@olympuscollege.nl aardrijkskunde
Richard Sosnowski r.sosnowski@olympuscollege.nl wiskunde
Laurien Souren  l.souren@olympuscollege.nl beeldende vorming
Susan Spoormans s.spoormans@olympuscollege.nl muziek
Anneke Stada a.stada@olympuscollege.nl wiskunde
Ward Stadhouders w.stadhouders@olympucollege.nl lichamelijke opvoeding
Henk Stemerdink h.stemerdink@olympuscollege.nl Hoofd P&O
Robin Stroink r.stroink@olympuscollege.nl aardrijkskunde
Véronique Suiters v.suiters@olympuscollege.nl scheikunde / NLT
Anne-Fleur de Swart a.deswart@olympuscollege.nl Engels
Ellen Sweers e.sweers@olympuscollege.nl geschiedenis
Jasper Theunissen j.theunissen@olympuscollege.nl Frans
Jenny Thorissen j.thorissen@olympuscollege.nl Muziek 
Michaela Tränkle m.trankle@olympuscollege.nl Duits / CKV
Elske Ubbink e.ubbink@olympuscollege.nl biologie / STS
Sukran Ulubas-Baran s.ulubas@olympuscollege.nl Engels / STS
Rein in ’t Veld r.intveld@olympuscollege.nl NASK / SK / W&T
Daan van de Ven d.vandeven@olympuscollege.nl Teamleider leerjaar 2 
Lianne  Verhagen  l.verhagen@olympuscollege.nl Coördinator mavo BB en de nieuwe leerweg 
Rose Vonk r.vonk@olympuscollege.nl aardrijkskunde / coördinator burgerschapsvorming
Esther Weibolt e.weibolt@olympuscollege.nl Nederlands
Stan van der Welk s.vanderwelk@olympuscollege.nl Nederlands
Jeske Weltevrede j.weltevrede@olympuscollege.nl Coördinator Jan Ligthart/lichamelijke opvoeding
Sophie  Wolterink s.wolterink@olympuscollege.nl kunst
Bob Wonnink b.wonnink@olympuscollege.nl Teamleider vwo 3-4-5-6
Astrid van der Zijden  a.vanderzijden@olympuscollege.nl natuurkunde
Jeanne Zwart j.zwart@olympuscollege.nl lichamelijke opvoeding
Suzanne Zwarts s.zwarts@olympuscollege.nl wiskunde / ondersteuningscoördinator  Brugjaar Jan Ligthart

Versie maart 2023

Kom jij volgend schooljaar ook naar het Olympus of Brugjaar Jan Ligthart?

Lees hier meer over hoe je je kunt aanmelden

Agendapunt:

19-08-2024: Start eerste schoolweek 2024-2025 (zie info)

Onze digitale loketten