Ik ben een nieuwe
leerling en wil mij
aanmelden
AANMELDEN!
Samantha Agelink s.agelink@olympuscollege.nl Nederlands
Jehenara van Amerongen j.vanamerongen@olympuscollege.nl maatschappijleer
Nefise Apaydin n.apaydin@olympuscollege.nl aardrijkskunde 
Chiel Beker c.beker@olympuscollege.nl aardrijkskunde  
Sabrina  Bello  s.bello@olympuscollege.nl Nederlands
Marjet van den Berg m.vandenberg@olympuscollege.nl Sociale vakken / STS
Renate le Blanc r.leblanc@olympuscollege.nl biologie
Jasper de Boer j.deboer@olympuscollege.nl geschiedenis
Mireille Boevink m.boevink@olympuscollege.nl Nederlands
Jan Booij j.booij@olympuscollege.nl W&T
Pier Borkent p.borkent@olympuscollege.nl muziek
Marco Bosch m.bosch@olympuscollege.nl lichamelijke opvoeding
Ikram Boukali i.boukali@olympuscollege.nl economie
Jellie Brouwer j.brouwer@olympuscollege.nl aardrijkskunde 
Erwin Buteijn e.buteijn@olympuscollege.nl Frans
Mark Damen m.damen@olympuscollege.nl Aardrijkskunde /TN
Jorde Dietvorst j.dietvorst@olympuscollege.nl natuurkunde / W&T / NLT
Roland van Dijk r.vandijk@olympuscollege.nl Engels
Nathalie Dimmendal n.dimmendal@olympuscollege.nl Engels
Damla Dogan d.dogan@olympuscollege.nl Engels
Luuk Dopper l.dopper@olympuscollege.nl economie
Sam te Dorsthorst s.tedorsthorst@olympuscollege.nl lichamelijke opvoeding
Wouter Duitscher w.duitscher@olympuscollege.nl wiskunde
Rachid El Afia r.elafia@olympuscollege.nl wiskunde
Niek van en Elzen n.vandenelzen@olympuscollege.nl Nederlands
André Erkelens a.erkelens@olympuscollege.nl Duits
Aylin Esirgensiz a.esirgensiz@olympuscollege.nl Duits
Marylise Estrada m.estrada@olympuscollege.nl Nederlands/Duits 
Yoël Finke y.finke@olympuscollege.nl Nederlands
Saskia Gevers s.gevers@olympuscollege.nl muziek
Britta Ginsberg b.ginsberg@olympuscollege.nl Duits
Simone de Greeff s.degreeff@olympuscollege.nl Nederlands
Leon Groenen l.groenen@olympuscollege.nl drama
Donna Groothedde d.groothedde@olympuscollege.nl Engels
Anja van den Ham a.vandenham@olympuscollege.nl Informatieverwerking/drama
Sokayna Hamou s.hamou@olympuscollege.nl maatschappijleer
Irma van ’t Hart i.vanthart@olympuscollege.nl Engels
Merel van Heusden m.vanheusden@olympuscollege.nl BV / CKV / KUA
Samir Hmadouch s.hmadouch@olympuscollege.nl maatschappijleer / maatschappijkunde
Rens Hoefnagels r.hoefnagels@olympuscollege.nl biologie / STS / rekenen
Marjon Hoeks m.hoeks@olympuscollege.nl Nederlands
Mariska Huisman m.huisman@olympuscollege.nl lichamelijke opvoeding
Arnoud Huisman a.huisman@olympuscollege.nl geschiedenis / W&T / coördinator mavo bovenbouw
Ilja Huisman i.huisman@olympuscollege.nl Engels
Maria Hupkens m.hupkens@olympuscollege.nl Grieks / Latijn / coördinator vwo bovenbouw
Tamara Hut t.hut@olympuscollege.nl CKV / dans
Jan Jacobs j.jacobs@olympuscollege.nl maatschappijleer / MAW
Willem Jansen w.jansen@olympuscollege.nl lichamelijke opvoeding
Samira Kaddouri s.kaddouri@olympuscollege.nl Frans
Wendy Kerkhoff w.kerkhoff@olympuscollege.nl Frans
Carol Kindt c.kindt@olympuscollege.nl beeldende vorming
Quinten Knijnenburg q.knijnenburg@olympuscollege.nl scheikunde / NLT / W&T
Anne-Marie Kole a.kole@olympuscollege.nl dans
Nick Koopmans n.koopmans@olympuscollege.nl informatica / ICT Innovator
Brigitte Korving b.korving@olympuscollege.nl Duits / STS
Hanno Krijgsman h.krijgsman@olympuscollege.nl maatschappijleer / MAW
Jan Kusters j.kusters@olympuscollege.nl economie
Ramona Lacroix r.lacroix@olympuscollege.nl biologie
Willemijn Lammers w.lammers@olympuscollege.nl (bedrijfs)economie 
Bas Meijerink b.meijerink@olympuscollege.nl biologie / NLT
Dorien Mijsters d.mijsters@olympuscollege.nl Engels
Koen Möller k.moller@olympuscollege.nl geschiedenis
Levi Nijland l.nijland@olympuscollege.nl biologie
Thomas Olsthoorn t.olsthoorn@olympuscollege.nl drama /PROlympus / kunstcoördinator onderbouw 
Wilco van Osch w.vanosch@olympuscollege.nl lichamelijke opvoeding
Ethel Plet e.plet@olympuscollege.nl Nederlands
Marco Ribbink m.ribbink@olympuscollege.nl lichamelijke opvoeding
Sanne Rooding s.rooding@olympuscollege.nl wereldoriëntatie / coördinator Brugjaar Jan Ligthart
Cefas van Rossem c.vanrossem@olympuscollege.nl Nederlands
Bas Rutten b.rutten@olympuscollege.nl geschiedenis
Jeroen Rutten  j.rutten@olympuscollege.nl Duits
Annelies Saalmink a.saalmink@olympuscollege.nl Frans
Christian Savy c.savy@olympuscollege.nl Engels
Floor Schils f.schils@olympuscollege.nl biologie
Pepijn van Schooten p.vanschooten@olympuscollege.nl lichamelijke opvoeding
John Schurink j.schurink@olympuscollege.nl wiskunde
Marieke Slots m.slots@olympuscollege.nl wiskunde
Hans  Sluiter h.sluiter@olympuscollege.nl Nederlands
Ronald Smidts r.smidts@olympuscollege.nl aardrijkskunde / coördinator vwo onderbouw
Richard Sosnowski r.sosnowski@olympuscollege.nl wiskunde
Susan Spoormans s.spoormans@olympuscollege.nl muziek
Anneke Stada a.stada@olympuscollege.nl wiskunde
Henk Stemerdink h.stemerdink@olympuscollege.nl beeldende vorming en Hoofd P&O
Véronique Suiters v.suiters@olympuscollege.nl scheikunde / NLT
Ria Suntjens r.suntjens@olympuscollege.nl wiskunde
Ellen Sweers e.sweers@olympuscollege.nl geschiedenis
Nico Taminiau n.taminiau@olympuscollege.nl NA / W&T
Jasper Theunissen j.theunissen@olympuscollege.nl Frans
Michaela Tränkle m.trankle@olympuscollege.nl Duits / CKV
Elske Ubbink e.ubbink@olympuscollege.nl rekenen / biologie / STS
Sukran Ulubas-Baran s.ulubas@olympuscollege.nl Engels/STS
Rein in ’t Veld r.intveld@olympuscollege.nl NASK / SK / W&T
Rose Vonk r.vonk@olympuscollege.nl STS / INFO / WO
Jeske Weltevrede j.weltevrede@olympuscollege.nl lichamelijke opvoeding
Aranka Wentink a.wentink@olympuscollege.nl Engels / STS
Sophie  Wolterink s.wolterink@olympuscollege.nl kunst
Astrid van der Zijden  a.vanderzijden@olympuscollege.nl natuurkunde
Suzanne Zwarts s.zwarts@olympuscollege.nl wiskunde / ondersteuningscoördinator  Brugjaar Jan Ligthart

Agendapunt:

5-07-2022: uitreiking sterrenlijsten Brugjaar Jan Ligthart

Onze digitale loketten