Ik ben een nieuwe
leerling en wil mij
aanmelden
AANMELDEN!

Leermiddelen

Laptops, boeken en andere leermiddelen

In het voortgezet onderwijs is de computer een niet meer weg te denken hulpmiddel bij het leren. Het biedt docenten de mogelijkheid in te spelen op de actualiteit en, nog belangrijker, leerlingen op maat te bedienen. Digitaal werken biedt een eindeloze hoeveelheid uitdagend lesmateriaal. Daarom kun je op het Olympus College overal in het gebouw gebruik maken van gratis wifi. Elk lokaal is uitgerust met een modern digibord waarmee ingespeeld kan worden op de actualiteit. Daarnaast beschikt de school over drie volledig uitgeruste computerlokalen waar een groot deel van de lessen plaatsvindt. Het Olympus College vindt het aanleren van computervaardigheden noodzakelijk om leerlingen voor te bereiden op hun toekomst als student of in hun latere baan. Wij bieden dan ook in de gehele onderbouw het vak informatica aan waarbij leerlingen verschillende modules van het Office-pakket onder de knie krijgen. Ook kan het vak in de bovenbouw gekozen worden als eindexamenvak.

In de onderbouw vinden we het belangrijk dat leerlingen tegelijkertijd met verschillende onderdelen kunnen oefenen. Daarbij is een laptop in de les een handig hulpmiddel. Verschillende vaardigheden worden ook in reguliere lessen getraind via de computer. Denk aan opzoekvaardigheden, mediawijsheid en betrouwbaarheid van bronnen. Door de digitale leef- en leeromgeving van de leerling optimaal te benutten, denken we zijn of haar ontwikkeling een extra impuls te geven.

We stimuleren leerlingen hierom een handzame (kleine) laptop aan te schaffen. Om de lessen te kunnen volgen is een laptop niet noodzakelijk of verplicht, maar wel gewenst.

Wat kosten boeken en hoe komt u eraan?

Het grootste gedeelte van de schoolboeken en het lesmateriaal wordt kosteloos in bruikleen gegeven via de school. De school zorgt ervoor dat de schoolboeken voor aanvang van het schooljaar door de leerlingen opgehaald kunnen worden.

Ouderbijdrage

De overheid vergoedt alleen basismiddelen die met het onderwijs te maken hebben. Om kinderen goed voor te bereiden op datgene wat de maatschappij later aan hun vraagt is meer nodig dan alleen basismiddelen. Denk hierbij aan excursies die de uitleg in de klas verder verduidelijken of het gebruik van een kluisje om eigendommen in op te kunnen bergen. Deze zaken kunnen niet door scholen zelf worden bekostigd, daarvoor wordt aan u de (vrijwillige) ouderbijdrage gevraagd.

Sport

Tijdens alle sportlessen verwachten wij dat leerlingen sportkleding dragen. Een T-shirt en gymshorts, schoenen die geschikt zijn voor een gymzaal. Wij stimuleren leerlingen zich te douchen na het sporten.

Voor de leerlingen van de sportklas geldt dat zij sporten in het sportklastenue.

Wat wij leren en hoe wij leren

Leerlingen aan het woord