Ik ben een nieuwe
leerling en wil mij
aanmelden
AANMELDEN!

Leermiddelen

Laptops, boeken en andere leermiddelen

Op het Olympus College bieden we je eigentijds onderwijs aan dat aansluit op een samenleving die continu in beweging is. In onze maatschappij kunnen we niet meer zonder ICT. Wij vinden dan ook dat onze leerlingen hier goed mee moeten leren omgaan. Door naast de boeken te werken op een eigen laptop krijg je de mogelijkheid om actief te leren op het niveau dat past bij jou.

Bij de start van het schooljaar heeft iedere leerling in leerjaar 1 daarom een eigen laptop nodig. Wij raden leerlingen en ouders aan deze aan te schaffen via onze samenwerkingspartner. Aanschaf via deze weg verzekert de leerling van een goed werkende en stevige laptop waar de benodigde programma’s en lesmethodes al op staan geprogrammeerd. Bij aanname op het Olympus College krijgen ouders en leerlingen informatie over de verschillende mogelijkheden.

Wat kosten boeken en hoe komt u eraan?

Het grootste gedeelte van de schoolboeken en het lesmateriaal wordt kosteloos in bruikleen gegeven via de school. De school zorgt ervoor dat de schoolboeken voor aanvang van het schooljaar door de leerlingen opgehaald kunnen worden.

Ouderbijdrage

De overheid vergoedt alleen basismiddelen die met het onderwijs te maken hebben. Om kinderen goed voor te bereiden op datgene wat de maatschappij later aan hun vraagt is meer nodig dan alleen basismiddelen. Denk hierbij aan excursies die de uitleg in de klas verder verduidelijken of het gebruik van een kluisje om eigendommen in op te kunnen bergen. Deze zaken kunnen niet door scholen zelf worden bekostigd, daarvoor wordt aan u de (vrijwillige) ouderbijdrage gevraagd.

Sport

Tijdens alle sportlessen verwachten wij dat leerlingen sportkleding dragen. Een T-shirt en gymshorts, schoenen die geschikt zijn voor een gymzaal. Wij stimuleren leerlingen zich te douchen na het sporten.

Voor de leerlingen van de sportklas geldt dat zij sporten in het sportklastenue.

Wat wij leren en hoe wij leren

Leerlingen aan het woord