Ik ben een nieuwe
leerling en wil mij
aanmelden
AANMELDEN!

wetenschap-en-techniek

Wetenschap en techniek

Wetenschap en techniek vind je overal om  je heen.  Het speelt een grote rol in ons dagelijks bestaan. In de toekomst zal de vraag naar kennis en kunde op het gebied van wetenschap en techniek alleen maar toenemen. Om aan de vraag te kunnen blijven voldoen is het belangrijk om jongeren bewust te maken van hun eigen interesse en talenten op dit vlak.

De eerste twee leerjaren krijg je het vak Wetenschap & Techniek.  Dit vak bestaat uit de vakken natuurkunde, scheikunde en techniek. Dit vak legt een stevige basis voor het derde jaar waar je de vakken natuur- en scheikunde apart aangeboden krijgt waarbij er door samenwerking met andere vakken nog steeds aandacht is voor onderzoek en ontwerp.

Bij Wetenschap & Techniek wordt de theorie en het leren onderzoeken, gecombineerd met het ontwerpen en maken van een product. Door prikkelende en uitdagende opdrachten doe je op een actieve manier kennis en vaardigheden op.

Hiervoor  is een creatieve, actieve en onderzoekende werkhouding noodzakelijk.

 

                                       De onderzoekcyclus                                                                                 De ontwerpcyclus

schema's

Naast de reguliere lessen wordt aan de leerlingen van de leerjaren 1 en 2 de mogelijkheid geboden  om mee te doen aan de plus-lessen Wetenschap en Techniek. Tijdens deze lessen leren leerlingen in projectvorm zelfstandig  onderzoek doen en ontwerpen.

Ook extra uitdagingen maken deel uit van het programma zoals de FIRST LEGO League ® (FLL®). Dit is een mondiaal fenomeen dat jongeren tussen de 9 en 15 jaar uitdaagt de maatschappelijke rol van techniek en technologie te onderzoeken. Wereldwijd doen er jaarlijks 200.000 jongeren mee aan deze uitdaging.

Kom jij volgend schooljaar ook naar het Olympus of Brugjaar Jan Ligthart?

Lees hier meer over hoe je je kunt aanmelden

Agendapunt:

19-08-2024: Start eerste schoolweek 2024-2025 (zie info)

Onze digitale loketten