Ik ben een nieuwe
leerling en wil mij
aanmelden
AANMELDEN!

vwo, havo of mavo?

Brede keus zodat er altijd een klas is die bij je past

Het Olympus College is een brede scholengemeenschap en heeft dus voor iedereen wat te bieden. We hebben brugklassen voor leerlingen met een mavo, mavo-havo, havo, havo-vwo en een vwo advies, zodat er altijd een klas is die bij je past.

Elke afdeling op het Olympus College heeft een eigen plek binnen het gebouw, met een eigen ingang, eigen fietsenstallingen en een eigen ruimte om te pauzeren. Leerjaar 1 en 2 krijgen veelal les in het hoofdgebouw. Leerjaar 3 en hoger volgen de meeste lessen in het ronde gebouw en hebben daar hun eigen ingang. Het ‘Ster-gebouw’ is geheel voor het Brugjaar Jan Ligthart. De indeling zorgt voor kleinschaligheid en rust binnen de gebouwen.

Agendapunt:

7-02-2023: Bliksemstages mavo/havo leerjaar 2 klas 2B-2E-2F-2G

Onze digitale loketten